Porte Aperte
Cursussen Italiaans
 
 
 

Tarieven


Vakantiecursus Italiaans

De kosten van de vakantiecursus Italiaans bedragen Euro 109,- en dienen maximaal 2 weken voor aanvang van de lessen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL52 ABNA 05507285 70 t.n.v. A. Koppers-Kuipers. De cursus start alleen met een minimum aantal deelnemers van 6 (met een maximum van 10).